Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów z naszej dystrybucji.

W celu zgłoszenia produktu do naprawy kliknij przycisk Utwórz nowe zgłoszenie.

Naprawy wykonujemy zgodnie ze standardami producenta, w siedzibie firmy FOTO7 w Gliwicach, w najkrótszym możliwym czasie. Wyjątkowo, jeśli to konieczne, za zgodą klienta przesyłamy sprzęt do serwisu producenta. Dysponujemy bazą serwisową, fachową kadrą oraz dużym zasobem oryginalnych części zamiennych.

Naprawy gwarancyjne

Jeśli naprawa ma być wykonana w ramach gwarancji, należy dostarczyć kopię dokumentu zakupu i ew. potwierdzenie rejestracji produktu przedłużającej okres trwania gwarancji.

Serwis pogwarancyjny

Świadczymy również odpłatne usługi serwisowe sprzętu, na który gwarancja już wygasła.
W ramach tego serwisu diagnozujemy i usuwamy usterki, również powstałe w okresie trwania gwarancji jednak z winy użytkownika, lub wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu.

Czas realizacji naprawy zależy od rodzaju usterki oraz dostępności koniecznych do naprawy części zamiennych. Napraw dokonujemy bez zbędnej zwłoki.

Bezterminowo udzielamy bezpłatnego wsparcia i porad technicznych.

Bezpośredni kontakt do serwisu:

Tel. 603606480
mail: serwis@foto7.pl